Wysoka skuteczność

Badania ewaluacyjne GBG prowadzone w USA od 1985 roku potwierdzają wysoką skuteczność programu.

Wszystkie etapy edukacji

Jego efekty są widoczne już w czasie prowadzenia gry (udzieci), gdy jej uczestnicy przechodzą na kolejne etapy edukacji (u młodzieży) i gdy wkraczają w dorosłe życie.

Doceniany i realizowany na całym świecie

W 2012 roku został uhonorowany przez Królową Szwecji Międzynarodową Nagrodą „Best Practice”.


Co daje Gra w Dobre Zachowania?

Dzieci

  • Poprawa zachowania w klasie
  • Wzrost zaangażowania w realizację zadań szkolnych
  • Ograniczenie zachowań agresywnych

Młodzież

  • Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków)
  • Ograniczenie ryzykownych zachowań seksualnych
  • Większe prawdopodobieństwo ukończenia szkoły i zdobycia wyższego wykształcenia

Dorośli

  • Ograniczenie konfliktów z prawem
  • Ograniczenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  • Ograniczenie zaburzeń zdrowia psychicznego i prób samobójczych

Program Good Behaviour Game

Dobre zachowanie w klasie staje się zabawą i rywalizacją.