Good Behavior Game jest strategią kierowania/zarządzania nauką uczniów, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzeganie zasad zachowania obowiązujących w szkole. GBG nie jest „programem” w tradycyjnym sensie na które trzeba przeznaczyć jakieś godziny lekcyjne. Nauczyciel wplata „grę” w normalne zajęcia szkolne. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat). Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. GBG został wybrany do adaptacji jako jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Program ten jest rekomendowany jako skuteczny program oparty na dowodach (evidence-based programs), między innymi przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV). W 2012 roku GBG został uhonorowany przez Królową Szwecji Międzynarodową Nagrodą „Best Practice”.


Dla coachów

Przystępujemy do naboru osób które podejmą się udziału w naszym projekcie jako: coach GBG. Oczekiwane kwalifikacje to: 1/biegła znajomość języka angielskiego gdyż szkolenie i wsparcie będą prowadzone w tym języku; 2/umiejętności pedagogiczne w zakresie nauczania początkowego gdyż uczestnikami zajęć GBG będą dzieci 6-9; oraz 3/ kompetencje trenerskie gdyż do pracy coacha GBG należy przygotowanie i opieka nad nauczycielami pracującymi bezpośrednio z dziećmi. Każdy coach będzie miał zapłacone za 15 godzin miesięcznie od października począwszy w ramach których: 1/utrzymuje wspierająco/trenerski nadzór nad 5-tką nauczycieli 2/ jest osobą do kontaktu w relacji z dyrekcja szkoły w której pracują w/w nauczyciele 3/ odbędzie spotkanie informujące z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci z klas w których projekt jest aktywny 4/będzie obecny na dowolnej lekcji podczas której GBG jest prowadzone nie rzadziej niż raz na dwa miesiące po uprzednim umówieniu się z nauczycielem 5/po przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli, realizuje wszystkie umowy miedzy sobą a nimi 6/ realizuje projekt w kontakcie z trenerem z AIR (USA) 7/ uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjno-podsumowujących lokalnej grupy coachów.

Do realizacji zadania zakwalifikujemy po 5 coachów z Krakowa i Warszawy razem 10 osób w bieżącym roku oraz tyle samo osób w kolejnym 2018 roku. Szkolenie odbędzie się w Krakowie w dniach od 20 do 25 sierpnia. Dla osób zamiejscowych przewidziano zakwaterowanie i opłatę za dojazd. Z każdym coachem podpiszemy umowę zlecając mu pracę za którą, otrzyma ustalone w budżecie zadania wynagrodzenie.

Materiały dla coachów

Szczegółowe informacje o uzasadnieniach projektowych, założeniach, celach GBG dla coachów.

Materiały dla coachów

Dokumenty

Materiały dla coachów

Dokumenty

Materiały dla coachów

Dokumenty

Materiały dla coachów

Dokumenty


Dla dyrektorów

Cele i założenia

Celem projektu jest adaptacja do polskich warunków kulturowych programu profilaktyki uniwersalnej pod nazwą Good Behavior Game (GBG). Celem ogólnym – długofalowym Good Behavior Game jest ograniczenie zachowań problemowych (w tym: uzależnień) oraz poprawa zdrowia psychicznego dorastających i dorosłych. Cel ten jest realizowany poprzez poprawę funkcjonowania dzieci w szkole –
w początkowym okresie nauki: ograniczenie zachowań destrukcyjnych w klasie, zachowań agresywnych oraz nieśmiałości. Założenia programu profilaktycznego Good Behavior Game wywodzą się z teorii biegu życia w obszarze społecznym (Life course/social field theory, Kelllam i wsp., 2008) zgodnie z którą, na każdym etapie rozwoju najważniejsze są dla jednostki określone obszary społeczne i związane z nimi wymagania.

Uzasadnienie działań projektowych

Wyniki badań populacyjnych wskazują, że wśród dorosłych mieszkańców Polski 2,4% jest uzależnionych od alkoholu (Świątkiewicz, 2012), 0,3% – od narkotyków (Moskalewicz, 2012) a 0,2% od hazardu (CBOS, 2012). Nie są to wysokie odsetki, jednak osób zagrożonych uzależnieniem jest znacznie więcej: 12% nadużywa alkoholu, 10% ma problemy związane z uzależnieniem od pracy, w gry hazardowe w sposób mogący prowadzić do uzależnienia gra 3,7% dorosłych Polaków, kompulsywne kupowanie dotyczy 3,5%, a zagrożonych uzależnieniem od Internetu i nadużywających narkotyków jest odpowiednio 1,5% i 1,4% (Świątkiewicz, 2012; Moskalewicz, 2012; CBOS, 2012). Szczególnie istotne jest to, że niezależnie od

substancji lub rodzaju aktywności „mechanizmy uzależnienia są podobne, zarówno na poziomie społeczno-kulturowym, jak i neurotransmisji.


Szkoły GBG w roku szkolnym 2018/2019

Warszawa

 

SP 23 im. E. Szymańskiego, ul. Wawelska 48

SP 61 im. J. Przybosia, ul. Białobrzeska 27

SP 152 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich 4

SP 264 im. Gabrieli Mistral, ul. Skorochód Majewskiego 17

SP 280 im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Gorlicka 3

SP 310 im. M. Byliny, ul. Hawajska 7

SP 319 im. M. Kann, ul. Romockiego „Morro” 10

SP 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11

SSP 30, ul. Astronautów 11

NSP Gaudeamus, ul. Lazurowa 67

Kraków

 

SP 8 im. Ks. Prof. J. Tischnera, ul. Goszczyńskiego 44

SP 16 im. J. Śniadeckiego, ul. Dietla 70

SP 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej, ul. Aleksandry 17

SP 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Urzędnicza 65

SP 38 im. Bractwa Kurkowego, ul.F. Nullo 23

SP 52 im. M. Dąbrowskiej, os. Dywizjonu 303 66

SP 82 im. Św. Jadwigi Królowej Polski, os. Kalinowe 17

SP 86 im. Powstańców Śląskich, os. Jagiellońskie 18

SP 88 im. S. Żeromskiego, os. Szklane Domy 2

SP 104 im. Jana Matejki, os. Wysokie 7

SP 130 im. J. Brzechwy, os. Oświecenia 30

SP 148 im. Polskich Noblistów, ul.  Żabia 20

SP 149 im. J. Piłsudskiego, ul. Bujaka 15

SP 155 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. II Pułku Lotniczego 21

SP 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. Starowiślna 3

NSP Inspiracja, ul. Śniadeckich 12b

PSP Salwator, ul. Senatorska 39

Katolicka SP im. Molli, ul. Stelmachów 137

Katolicka SP im. św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60

 

Materiały dla dyrektorów

Szczegółowe informacje o uzasadnieniach projektowych, założeniach, celach GBG dla dyrektorów.Napisz do nas

Wyślij do nas swoje zgłoszenie, a odezwiemy się do Ciebie i poprowadzimy Cię przez proces wdrożenia programu w Twojej szkole. Wszystkich informacji udzieli koordynator projektu: katarzyna@astra.krakow.pl.